Regulamin

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym OLSZNET Systemy Zabezpieczeń

Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem olsznetsklep.pl jest firma: PHU OLSZNET Systemy Zabezpieczeń , NIP: PL672-198-42-48.
2. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w sklepie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów.
3. Adres sklepu, serwisu oraz do korespondencji: PHU OLSZNET Systemy Zabezpieczeń ul.W.Łokietka 4/1 78-300 Świdwin
4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym zawierają VAT (są cenami brutto).
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę OLSZNET wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Składanie zamówienia

1. Zakupów na stronie internetowej może dokonać tylko Klient posiadający konto zarejestrowane w serwisie.
2. Towary oferowane do sprzedaży są fabrycznie nowe.
3. Klient zawiera umowę sprzedaży towarów zamawianych  na warunkach określonych niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Składając zamówienie Klient wybiera formę przesyłki towaru, a następnie określa formę płatności. Klient może skorzystać z następujących form płatności: przelew dowolny, gotówka przy odbiorze.
5. Po uzupełnieniu danych zgodnie z ust. 2.5. Klient podaje dane adresowe niezbędne dla realizacji procesu dostawy oraz wystawienia dowodu zakupu, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, że zamówienie zostało złożone i przyjęte przez OLSZNET – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Płatności

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym  są podane w złotych polskich i zawierają podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy towaru, które są wskazywane wyraźnie w trakcie składania zamówienia.
2. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
3. Klient winien dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku przesyłek za pobraniem – przy odbiorze przesyłki.

Realizacja zamówienia

1. Maksymalny czas dostawy zakupionego towaru wynosi 30 dni, dołożymy wszelkich starań, aby Klient otrzymał zamówione towary w jak najkrótszym czasie. Zwyczajowy czas dostawy zakupionego towaru nie przekracza 1-2 dni robocze.
2. Do każdego zamówionego towaru wystawiany jest dowód zakupu i wysyłany Klientowi wraz z przesyłką.

Reklamacje i gwarancja

1. OLSZNET jest zobowiązane do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru bez wad. Jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej) odpowiedzialność względem Klienta z tego tytułu określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Klient może złożyć reklamację w każdej dostępnej formie tak, aby dotarła ona do nas, przykładowo w drodze: e-mailowej na adres olsznet@wp.pl, telefonicznie pod numerem 881-355-653. W miarę możliwości Klient powinien wskazać okoliczności wystąpienia wady, datę jej ujawnienia oraz charakter samej wady, a także żądanie doprowadzenie towaru do zgodności z umową, żądanie obniżenia ceny lub żądanie odstąpienia od umowy. Powyższe wymogi stanowią jedynie formę wskazówek i nie mają wpływu na merytoryczne rozpatrzenie reklamacji, która złożona została z ich pominięciem.
3. OLSZNET ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Jeżeli gwarancji udziela producent danego towaru, wówczas warunku gwarancji opisuje dokument karty gwarancyjnej dołączony do towaru.
5. Okres gwarancji liczy się od dnia wydania towaru. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

Odstąpienie od umowy

1. Zawierając umowę na odległość konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem.
2. Zasady obliczania terminu na odstąpienie przez konsumenta od umowy w przypadku umowy sprzedaży  towaru termin ten liczy się od dnia następnego po którym konsument otrzymał rzecz.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.
4. OLSZNET ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności. Sposób zwrotu nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami dla konsumenta.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cech i funkcji.
7. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru(koszty odesłania towaru do sprzedawcy).

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4.Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5.Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7.Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

Polityka plików cookie

1.Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu .
3.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła4.W ramach Sklepu  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

5.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl